Please enter subscribe form shortcode

Op. Dr. Deniz Dehni

  • Uzmanlık Alanı: Mesul Müdür & Üroloji Uzmanı
  • Tecrübe Yılı: 15 Yıl
  • E-mail: [email protected]

Hakkımda

Deniz Dehni 07 Şubat 1978 Elazığ ’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde tamamladı. Doktora , Tıpta Uzmanlığını Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji üzerine yaptı. Atatürk Eğitim ve Araştırma Üroloji Anabilim Dalı, Ergani Devlet Hastanesi, Başarı Hastanesi, Avrupa Hospital ve Ota Jinemed Hastanesi’nde görev yaptı.

Makaleleri:
M.Ademir, K.Agras,D.Dehni, Ö.Kayıgil Prospective comparison of two treatment modalities in benign prostate hyperplazia: alpha-blocker only vs. alpha blocker plus anticholinergic combination. Türkiye Klinikleri J Med Sci 30(2):539-43, 2010. M. Aldemir, K.Agras, K.Ener, D. Dehni, Ö.Kayıgil Corpus cavernosum electromyography: could it be a parameter two predict aging . Andrologia. 2010 Dec;42(6):343-8 M.Aldemir, K.Ener, D.Dehni, K.Agras, Ö.Kayıgil. Prostat kanseri ve inflamasyon markerları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Int J Nephrol Urol 2(1): 244-250, 2010. Aldemir M,Dehni D, Agras K, Ener K, , Kayıgil Ö. Prostat kanseri hastalarınaki kuşkulu kemik sintigrafisi bulguları varlığında manyetik rezonans görüntülemenin değeri.Üroloji Bülteni 20, 030-032, 2010. M.Aldemir, D Dehni Androjen yoksunluk tedavisi alan ve almayan prostata kanserli hastalarda kemik mineral yoğunluğunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Üroloji Bülteni , 20, 030-032, 2010. M.Aldemir, D.Dehni, K.Agras,K.Ener, Ö.Kayıgil Prostat kanseri hastalarında şüpheli kemik sintigrafisi varlığında magnetik rezonans görüntülemenin değeri. 20. Ulusal üroloji kongresi, 2008 Antalya. M.Aldemir, K.Agras, D.Dehni, Ö.Kayıgil Benign prostat hiperplazi olgularında tek başına alfa bloker ile alfa bloker+tolterodin kombinasyon tedavisinin karşılaştırılması. 20. Ulusal üroloji kongresi, 2008 Antalya. M.Aldemir, D.Dehni, Ö.Kayıgil. Androjen yoksunluk tedavisi alan ve almayan prostat kanserli hastalarda kemik mineral yoğunluğunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. 9.Üroonkoloji kongresi, 2009 Ankara. M.Aldemir, K.Ener, D.Dehni, K.Agras, Ö.Kayıgil Prostat kanseri ile serum inflamasyon belirteçleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 9.Üroonkoloji kongresi, 2009 Ankara

Katıldığı kongreler :
19. Ulusal üroloji kongresi, 2006. Androloji Kongresi, 2007. Kontinans Derneği Kongresi, 2007. Urology Update, 2008. 20.Ulusal Üroloji Kongresi, 2008. 10. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 2009. Üro-onkoloji Kongresi, 2011.

İletişime Geç
💬 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba👋
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?