Please enter subscribe form shortcode

Kanser vücudumuzda rastlantısal olarak meydana gelen zararlı genetik değişimlerden (mutasyonlar) kaynaklanır ve çoğu durumda tesadüfen gelişir. Bununla birlikte, bazı insanlar doğuştan sahip oldukları genetik özellikler nedeniyle bazı kanser türlerini geliştirmeye daha yatkın olabilir. Bu durum herediter (kalıtsal) kanser sendromu olarak bilinir ve bu sendroma sahip bireylerin kansere yakalanma riski genel halka kıyasla daha yüksektir.

Hücrelerimizde bulunan yaklaşık 20.000 gen, vücudumuzdaki yaşamsal olayları düzenlenmesini sağlayan proteinlerin üretimini için gerekli bilgiyi sağlar. Genlerimiz, biri anneden diğeri ise babadan aktarılan iki kopya halinde bulunur.

Bazı durumlarda genlerimizde çevresel faktörler veya ilerleyen yaşa bağlı olarak bazı değişimler meydana gelebilir. Bazen bu değişimler herhangi bir etkiye yol açmaz, bazı durumlarda ise işlevsel olmayan ya da zararlı proteinlerin üretimine neden olabilir. Bu gibi zararlı etkilere neden olan değişimlere mutasyon adı verilir.

Kalıtsal kanser yatkınlığı aile üyelerinizi de ilgilendirebilir.

Kanser vücudumuzda rastlantısal olarak meydana gelen zararlı genetik değişimlerden (mutasyonlar) kaynaklanır ve çoğu durumda tesadüfen gelişir. Bununla birlikte, bazı insanlar doğuştan sahip oldukları genetik özellikler nedeniyle bazı kanser türlerini geliştirmeye daha yatkın olabilir. Bu durum herediter (kalıtsal) kanser sendromu olarak bilinir ve bu sendroma sahip bireylerin kansere yakalanma riski genel halka kıyasla daha yüksektir.

Hücrelerimizde bulunan yaklaşık 20.000 gen, vücudumuzdaki yaşamsal olayları düzenlenmesini sağlayan proteinlerin üretimini için gerekli bilgiyi sağlar. Genlerimiz, biri anneden diğeri ise babadan aktarılan iki kopya halinde bulunur.

Bazı durumlarda genlerimizde çevresel faktörler veya ilerleyen yaşa bağlı olarak bazı değişimler meydana gelebilir. Bazen bu değişimler herhangi bir etkiye yol açmaz, bazı durumlarda ise işlevsel olmayan ya da zararlı proteinlerin üretimine neden olabilir. Bu gibi zararlı etkilere neden olan değişimlere mutasyon adı verilir.

Sapiens, uzman kadrosu ve kapsamlı test seçenekleri ile en doğru tanıya en hızlı şekilde
ulaşmanıza yardımcı olur.

Herediter Kanserlerde Genetik Testler

Herediter bir kanser türüne sahip olduğunuzu düşündüren durumlarda genetik testler size ve ailenize fayda sağlayabilir.
Kansere neden olabilecek mutasyon taşıyıcılığı durumunuzun kesinleştirilmesi
Sahip olduğunuz mutasyona göre hangi kanser türleri için risk altında olabileceğinizin belirlenmesi
Risk azaltıcı yaklaşımların belirlenebilmesi ve koruyucu hekimlik hizmetlerine yönlendirilmeniz
Aile üyelerinizin kanser geliştirme riski hakkındaki olasılıklar
Kanser tanısı almışsanız size uygun tedavilerin belirlenmesi

Genetik test hangi durumlarda gereklidir?

genetik danışma sizin için yol gösterici olabilir.

Kalıtsal Kanser Yatkınlığında Genetik Danışma

Kalıtsal kanser yatkınlığının genetik tanısı, hastaların yanı sıra risk altındaki aile üyeleri için de önemlidir. Genetik danışmanlık test sonuçlarının ne anlama geldiğive nasıl etkilere sahip olabileceği hakkında detaylı bilgi sağlamayı hedefler. Etkilenmiş hasta bireyler cerrahi müdahale veya uygun tedavilere yönlendirilebilir. Risk altındaki aile bireyleri belirlenerek test seçeneği sunulabilir. Pozitif sonuca sahip bireyler önleyici cerrahi müdahale, sık doktor kontrolü, yaşam tarzı değişikliği gibi kişiye özgü takip ve önleyici stratejilerden faydalanabilir. Genetik danışmanlık ile tüm olası seçeneklerin fayda ve riskleri aktarılarak kişinin kendi hastalık riski, ve/ya hastalığına dair kararı kendisinin vermesine yardımcı olmak hedeflenir.

İletişime Geç
💬 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba👋
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?