Please enter subscribe form shortcode

YÖNTEM DİSİPLİN YENİ TEST KODU TEST ADI AÇIKLAMA ÇALIŞMA METODU NUMUNE TÜRÜ NUMUNE TÜPÜ NUMUNE MİKTARI TAŞIMA KOŞULU TAŞIMA GEREKSİNİMLERİ SONUÇLANMA SÜRESİ RED KRİTERLERİ
Moleküler Genetik
Prenatal
2011000
Hızlı Anöploidi Analizi QF PCR
Olguların %90'ında 3 iş günü içerisinde sonuç paylaşılmaktadır. Maternal kontaminasyon çalışması ile birlikte istenmesi önerilir.
QF PCR
Amniyon Sıvısı
Contasız Enjektör
5cc
+2/+24
Taşıma Besiyeri
2-4 Hafta
•İstem kağıdı ve onam formunun bulunmadığı veya tam olarak doldurulmadığı örnekler, •Numune miktarının yeterli olmaması, •Pıhtılaşmış kan örnekleri, • Kırık tüpte gelen örnekler, •Abort ve CVS materyali gibi doku örneklerinin alkol veya formol içerisine alınmış olması, •Uygun sürede laboratuvara ulaşmamış numuneler, •İsimsiz gelen numuneler, •Maternal kontaminasyon kontrolü için anne kanı gönderilmemiş prenatal tanı örnekler, •Numunenin uygun ısı aralığında taşınmamış olması, •Alındıktan 72 saat sonra gönderilmiş numuneler
Moleküler Genetik
Prenatal
2011001
Maternal Kandan Fetal Tüm Kromozomlar için Anöploidi Tarama Testi - NIPT
Kromozomların tamamındaki (1-22, cinsiyet kromozomları) 10 mb üzeri mikrodelesyon ve duplikasyonlar tespit kapsamına girer. Olguların %90'ında 2 hafta içerisinde sonuç paylaşılmaktadır. Genetik danışma ile birlikte istenmesi önerilir.
NGS
Anne Kanı
Streck Tüp
5-10cc
48 saat oda ısısı
Özel Çanta
2 Hafta
Moleküler Genetik
Prenatal
4011003
Maternal Kandan Fetal Tüm Kromozomlar için Anöploidi + Seçili Mikrodelesyon Sendromları (DiGeorge (22q11.2), Angelman (15q11.2), Prader-Willi (15q11.2), Cri-du-chat (5p), Wolf-Hirschhorn sendromu (4p), 1p36 delesyon sendromu) Tarama Testi - NIPT
Kromozomların tamamındaki (1-22, cinsiyet kromozomları) 10 mb üzeri mikrodelesyon ve duplikasyonlar tespit kapsamına girer. Ek olarak kit, seçili mikrodelesyon sendromlarının (DiGeorge (22q11.2), Angelman (15q11.2), Prader-Willi (15q11.2), Cri- du-chat (5p), Wolf-Hirschhorn sendromu (4p), 1p36 delesyon sendromu) tespiti için optimize edilmiştir. Olguların %90'ında 2 hafta içerisinde sonuç paylaşılmaktadır. Genetik danışma ile birlikte istenmesi önerilir.
NGS
Anne Kanı
Streck Tüp
5-10cc
48 saat oda ısısı
Özel Çanta
2 Hafta
Moleküler Genetik
Prenatal
2011002
Prenatal Kalıtsal Hastalık NGS Paneli 550 gen
Prenatal tanı amaçlı, seçilmiş kalıtsal >500 hastalık için NGS taramasıdır. Genetik danışma eşliğinde yapılmalıdır.
NGS
Amniyon Sıvısı
Contasız Enjektör
5-10cc
+2/+24
Buz Aküsü/Koruyucu Çanta
2 Hafta
Moleküler Genetik
Prenatal
2011007
Prenatal Tüm Ekzom Paneli -WES
Prenatal tanı amaçlı, DNA'ca kodlanan tüm genleri içeren NGS taramasıdır. Genetik danışma eşliğinde yapılmalıdır.
NGS
Amniyon Sıvısı
Contasız Enjektör
5-10cc
+2/+24
Buz Aküsü/Koruyucu Çanta
2 Hafta
Moleküler Genetik
Prenatal
2011003
Prenatal Klinik Ekzom Paneli
Prenatal tanı amaçlı, seçilmiş kalıtsal >5000 hastalık için NGS taramasıdır. Genetik danışma eşliğinde yapılmalıdır.
NGS
Amniyon Sıvısı
Contasız Enjektör
5-10cc
+2/+24
Taşıma Besiyeri
2 Hafta
Moleküler Genetik
Prenatal
2011004
Maternal Kontaminasyon Çalışması (anne kanı)
Olguların %90'ında 3 iş günü içerisinde sonuç paylaşılmaktadır.
Fragman Analizi
Anne Kanı/Amniyon Sıvısı
EDTA'lı Tam Kan (Mor Kapaklı)/Contasız Enjektör
2cc Kan/5cc Amniyon sıvısı
+2/+24
Buz Aküsü/Koruyucu Çanta
1 Hafta
Moleküler Genetik
Prenatal
2011005
Prenatal Kistik Fibroz CFTR Dizi Analizi
Kistik fibroz hastalığına sebep olan DNA dizi varyantlarının taranmasını içerir.
NGS
Amniyon Sıvısı
Contasız Enjektör
5-10cc
+2/+24
Buz Aküsü/Koruyucu Çanta
2 Hafta
Sitogenetik
Prenatal
3011000
Amniyotik sıvıda kromozom analizi
CVS, amniyon sıvısı, fetal kanda kültür sonrası kromozom analizi, 400 bant seviyesinde uygulanmaktadır. Anne - baba kromozom analizi de, "genel klinik" sekmesinde sunulan listeden eklenebilir.
CVS, amniyon sıvı
Amniyon Sıvısı
Contasız Enjektör
20cc
+2/+24
Buz Aküsü/Koruyucu Çanta
2-4 Hafta
Sitogenetik
Prenatal
3011001
Düşük/Küretaj materyalinde kromozom analizi
CVS, amniyon sıvısı, fetal kanda kültür sonrası kromozom analizi, 400 bant seviyesinde uygulanmaktadır. Anne - baba kromozom analizi de, "genel klinik" sekmesinde sunulan listeden eklenebilir.
Kromozom Analizi
Abort Materyali
Tüp/Flask
20cc
+2/+24
Taşıma Besiyeri
1 Hafta
Sitogenetik
Prenatal
3011002
Fetal kanda kromozom analizi
CVS, amniyon sıvısı, fetal kanda kültür sonrası kromozom analizi, 400 bant seviyesinde uygulanmaktadır. Anne - baba kromozom analizi de, "genel klinik" sekmesinde sunulan listeden eklenebilir.
Kromozom Analizi
Fetal Kan
Heparinli Tam Kan(Yeşil Kapaklı)
2cc
+2/+24
Buz Aküsü/Koruyucu Çanta
2 Hafta
Sitogenetik
Prenatal
3011003
Koryon villus biyopsi(CVS) materyalinde kromozom analizi
CVS, amniyon sıvısı, fetal kanda kültür sonrası kromozom analizi, 400 bant seviyesinde uygulanmaktadır. Anne - baba kromozom analizi de, "genel klinik" sekmesinde sunulan listeden eklenebilir.
Kromozom Analizi
CVS
Tüp/Flask
2cc
+2/+24
Taşıma Besiyeri
2 Hafta
Sitogenetik
Prenatal
3011004
Prenatal Tanıda Anne+Baba Kromozom Analizi
CVS, amniyon sıvısı, fetal kanda kültür sonrası kromozom analizi, 400 bant seviyesinde uygulanmaktadır. Anne - baba kromozom analizi de, "genel klinik" sekmesinde sunulan listeden eklenebilir.
Kromozom Analizi
Periferik Kan
Heparinli Tam Kan(Yeşil Kapaklı)
2cc
+2/+24
Buz Aküsü/Koruyucu Çanta
3-4 Hafta
Moleküler Sitogenetik
Prenatal
4011001
Prenatal Kromozomal Mikroarray - 700K
Prenatal tanı amaçlı yüksek çözünülüklü moleküler karyotipleme analizidir.
SNP Array
Amniyon Sıvısı
Contasız Enjektör
5-10cc
+2/+24
Buz Aküsü/Koruyucu Çanta
2 Hafta
Moleküler Sitogenetik
Prenatal
4011002
Prenatal Tanıda Anne+Baba Kromozomal Mikroarray
Prenatal tanı amaçlı yüksek çözünülüklü moleküler karyotipleme analizidir.
SNP Array
Periferik Kan
EDTA'lı Tam Kan (Mor Kapaklı)/Contasız Enjektör
2cc
+2/+24
Buz Aküsü/Koruyucu Çanta
3-4 Hafta
Prenatal
4011004
Prenatal Tanı Kodu
Prenatal tanıda numune kabulü ve yeterli DNA eldesi sonrası 3 hafta içerisinde sonuçlandırılacak şekilde testler önceliklendirilir. DNA eldesi prosedürü farklıdır. Genel Klinik sekmesindeki analizlerin hepsi için bu kod eklenmelidir.
3 Hafta
İletişime Geç
💬 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba👋
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?